logo

Quỹ khuyến học

Người biến nước sông thành nước uống

Hai chục năm theo đuổi công trình nghiên cứu lọc nước bẩn thành nước sạch để uống, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trần Hồng Côn ....