logo
Ban chấp hành Hội khuyến học
Hội khuyến học hưng yên
Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho học sinh đỗ Đại học từ 27 điểm trở lên, nhân tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời từ  1-7/10/ 2012.

file  Hoạt động - Sự kiện

file  Tin tức Trung ương Hội

file  Tấm gương khuyến học

file  Phong trào khuyến học

Slide 1
Slide 2