logo

Triển khai công tác khuyến học năm 2024

Ngày 26/1, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023

        Năm 2023, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh tích cực tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Công tác củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức hội, hội viên được quan tâm.

         Đến nay, toàn tỉnh có trên 4.400 tổ chức Hội với gần 320 nghìn hội viên, chiếm khoảng 20% dân số toàn tỉnh. Hội khuyến học các cấp đã tích cực vận động xây dựng “Quỹ khuyến học, khuyến tài" nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Hiện nay, quỹ khuyến học toàn tỉnh đạt trên 45 tỷ đồng. Năm 2023, từ nguồn quỹ khuyến học, các cấp cơ sở Hội đã khen thưởng và trao học bổng cho gần 1.500 lượt học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Hội Khuyến học tỉnh trao 100 suất học bổng Tô Hiệu cho học sinh nghèo vượt khó tại các huyện, thị xã, thành phố toàn tỉnh; trao thưởng cho 72 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023-2024; trao gần 100 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó…

         Năm 2024, các cấp hội khuyến học trong tỉnh tiếp tục củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên mới, phấn đấu số hội viên tăng từ 3% đến 5%/năm. Đẩy mạnh phong trào xây dựng quỹ khuyến học các cấp và tổ chức trao quà, học bổng Tô Hiệu cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030; xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030; nâng cao chất lượng các danh hiệu gia đình học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, công dân học tập...

        Tại hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh phát động phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030 tới các cấp Hội với các nội dung: Đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức Hội và hội viên; phong trào xây dựng xã hội học tập; công tác vận động xây dựng quỹ hội; công tác phối hợp với các địa phương, ngành trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập…

        Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023 được các cấp khen thưởng. Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Báo Đầu tư trao học bổng cho 50 học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn các huyện: Kim Động, Tiên Lữ, Ân Thi, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên.

(Tin và ảnh: Vũ Huế Báo Hưng Yên)