logo

Hưng Yên Tổ chức Hội nghị tập huấn các quyết định của Đảng Nhà nước về công tác khuyến học.

      Ngày 4/4/2023, Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị Quán triệt các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng dự hội nghị.    

        Cùng dự có Trưởng ban Thông tin Tuyên truyền Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Tiến Dũng.

       Về phía tỉnh Hưng Yên có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên cùng đại diện hội khuyến học các huyện, thị xã, thành phố.

        Hội nghị còn có mặt các đại diện Ban Khuyến học Công an tỉnh Hưng Yên, Ban khuyến học, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo hội khuyến học xã, phường, thị trấn của tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên: Quán triệt các Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng quán triệt các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại hội nghị (Ảnh: Đắc Quang)

Hưng Yên: Quán triệt các Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập - Ảnh 2.C

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Đông phát biểu khai mạc Hội nghị.

 (Ảnh: Đắc Quang)

          Khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Đông cho biết, thực hiện chương trình công tác năm 2023, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

         "Tôi đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị sẽ tập trung theo dõi, tiếp thu các nội dung được quán triệt. Từ đó, thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương, cơ sở mình", Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Đông nhấn mạnh.    

       Tại hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng đã nhấn mạnh những điểm trọng tâm trong Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Quyết định 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030"; Quyết định 677/QĐ-TTg phê duyệt chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030"....

         Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Lê Mạnh Hùng cũng đã lưu ý Hội Khuyến học Hưng Yên tập trung thực hiện bộ tiêu chí khung xây dựng các mô hình học tập, bao gồm: Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập và Công dân học tập.

        Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam mong muốn, sau hội nghị này, hội khuyến học các cấp của tỉnh Hưng Yên tiếp tục tích cực tham mưu cho cấp ủy tương ứng theo Kết luận của Ban Bí thư, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập để có cơ chế, chính sách hoạt động. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, ban ngành, thực hiện tốt công tác này.

                                                                            

(Nguồn Tạp chí Công dân và Khuyến học)