logo

Xây dựng xã hội học tập từ các hình thức khuyến học, khuyến tài

     Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-HKVN ngày 21/5/2024 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về việc khảo sát, kiểm tra việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 T/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa  X về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” và triển khai thực hiện các quyết định 387 QĐ/TTg, 677 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

     Ngày 14/6/2024, tại trụ sở Sở giáo dục và Đào tạo, Đoàn kiểm tra, khảo sát Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam do giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Thị Doan, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam dẫn đầu, cùng đi với đoàn có Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Đồng chí Nguyên Thị Thọ, Chánh văn phòng Trung ương Hội, đại diện cơ quan chuyên môn của Hội Khuyến học Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; sở Tài chính; sở Nội vụ; UBMTTQ Việt Nam tỉnh; sở Giáo dục và Đào tạo; Về phía Họi Khuyến học tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh và các đồng chí phó chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Các ủy viên Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh; Chủ tịch Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố và các ban Khuyến học trực thuộc Hội Khuyến học tỉnh.

      Tham dự và đưa tin hội nghị  có phóng viên Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, TTXVN tại Hưng Yên; Tạp chí Công dân và Khuyến học.

      Sau khi nghe báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư Về đảy mạnh công tác Khuyên học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, và triển khai thực hiện Quyết định 387, quyết định 677 của Thủ tướng Chính phủ, do lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trình bày, Đoàn khảo sát đã nêu các vấn đề cần làm rõ nhưng thuận lợi kos khăn trong việc triển khai thực hiện ết luận số 49 của Ban Bí thư và các quyết ddihj của Thủ tướng Chính phủ, Nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Duy Hưng, đồng chí Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh:

       Hưng Yên cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc học tập; xây dựng, nhân rộng các mô hình học tập hiệu quả, đa dạng hóa các hình thức khuyến học, khuyến tài để thu hút sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân.

Chú thích ảnh

Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam

Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi làm việc.

        Đây là chỉ đạo của nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác Hội Khuyến học Việt Nam và tỉnh Hưng Yên, nhằm khảo sát, kiểm tra việc thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư, các Quyết định 387/QĐ-TTg và 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, diễn ra ngày 14/6.

         Nhấn mạnh trọng tâm trong công tác khuyến học, khuyến tài là xây dựng xã hội học tập từ hạt nhân là gia đình học tập, dòng họ học tập, địa phương học tập, do đó trách nhiệm của cộng đồng, gia đình, xã hội cũng như vai trò các cấp, ngành là rất lớn, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đề nghị tỉnh cần tiếp tục quán triệt đến cán bộ, đảng viên về công tác khuyến học, khuyến tài; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính rà soát lại các văn bản, phối hợp, hướng dẫn Hội khuyến học tỉnh xây dựng kế hoạch tài chính hằng năm. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, tổ chức các lớp bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho các cán bộ làm công tác khuyến học, nhất là cán bộ ở cơ sở...

Chú thích ảnh      

          Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng phát biểu tại buổi làm việc. 

      

        Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng, thời gian tới, Hội khuyến học tỉnh tiếp tục vận động các nguồn lực hỗ trợ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trong thời đại 4.0 và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời biểu dương, động viên kịp thời các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và công tác...

      Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Văn Đông cho biết: Đến nay, toàn tỉnh có 4.435 tổ chức Hội, với 319. 679 hội viên, chiếm tỷ lệ trên 25% dân số toàn tỉnh.

       Phong trào Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng nguồn lực, đáp ứng sự phát triển của địa phương. Đến nay, Hưng Yên có trên 71% gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình học tập"; trên 70% dòng họ được công nhận danh hiệu "Dòng họ học tập" và trên 73% cộng đồng (thôn, tổ dân phố và tương đương) được công nhận danh hiệu "Cộng đồng học tập"... Quỹ Khuyến học toàn tỉnh hiện đạt trên 45 tỷ đồng.

Tin, ảnh Quang Nhiều (TTXVN)