logo

ĐẠI HỘI HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM Lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

        Ngày 30/11 và 1/12/2021, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 và đã thành công tốt đẹp. GS.TS Nguyễn Thị Doan đã tái đắc cử Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhiệm kỳ 2021- 2026.

Danh sách

Lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

2. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

3. Bà Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

4. Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam (không chuyên trách).

5. Bà Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, phụ trách phía Nam.

6. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

7. Bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam (không chuyên trách).

Danh sách

Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam khóa VI

nhiệm kỳ 2021- 2026, gồm 36 ủy viên (xếp theo vần A,B,C...) như sau:

TT

         Họ và tên

             Chức vụ/ Đơn vị

1  

Phạm Tuấn Anh

Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân trí

2

Nguyễn Huy Cận

Chủ tịch Hội Khuyến học TP. Hồ Chí Minh

3

Nguyễn Thị Doan

Nguyên Ủy viên BCHTW Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

4

Nguyễn Thị Dung

Nguyên Trợ lý Phó Chủ tịch nước, Trưởng Ban Tổ chức Cơ quan Trung ương Hội

5

Nguyễn Tiến Dũng

Phó Chánh Văn phòng, Dự kiến Trưởng Ban Công nghệ thông tin Cơ quan Trung ương Hội

6

Lê Nữ Thùy Dương

Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành. Phó Chủ tịch Trung ương Hội (không chuyên trách)

7

Hoàng Duy Đỉnh

Chủ tịch Hội Khuyến học TP. Hải Phòng

8

Nguyễn Hữu Độ

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội (không chuyên trách)

9

Cao Đức Hải

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai

10

Nguyễn Thị Kim Hải

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ

11

Trương Thị  Hiền

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

12

Vũ Mạnh Hiền

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình

13

Phạm Huy Hoàn

Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam

14

Phạm Thị Hòe

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

15 

Lê Mạnh Hùng

Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Phó Chủ tịch Trung Hội kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội

16

Bùi Thị Hương

Giám đốc Nhà Xuất bản Dân trí

17

Trần Đình Liễn

Chủ tịch Hội Khuyến học TP. Đà Nẵng

18

Trần Quang Mẫn

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa

19

Nguyễn Thị Ngọc Minh

Chủ tịch Hội Khuyến học TP. Hà Nội

20

Nguyễn Xuân Ngọc

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng

21

Tô Quang Phán

  (Tô Phán)

Nguyên Thành ủy viên, nguyên Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới.

22

Hòa thượng

Thích Thanh Quyết

(Lương Công Quyết)

Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Hà Nội, UV ĐCTUBTW Mặt trận Tổ quốc VN

23

Đỗ Văn Sáng

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam

24 

Nguyễn Hồng Sơn

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

25

Đỗ Thị Thìn

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên

26

Nguyễn Thị Thọ

Chánh Văn phòng Cơ quan Trung ương Hội

27

Nguyễn Xuân Thủy

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo và Đào tạo

28 

Lê Minh Trọng

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh

29

Võ Lê Tuấn

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Long An

30

Trương Tiến Tùng

Nguyên Hiệu trưởng, Thành viên Hội đồng  Trường, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Hà Nội

31

Phan Công Tuyên

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế

32

Đồng Thị Bạch Tuyết

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang

33

Vương Văn Việt

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

34

Trần Xuân Vinh

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình

35

Trần Thị Anh Vũ

Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Trung ương  Hội, phụ trách phía Nam

36

Nguyễn Thanh Xuân

Chủ tịch Hội Khuyến học TP. Cần Thơ

GS.TS Nguyễn Thị Doan tái đắc cử Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam - 2 

Ban Chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm 94 đồng chí.

(Ảnh: Mạnh Quân)

        Mục tiêu nhiệm kỳ VI (2021 - 2026) là hình thành và phát triển phương thức học tập suốt đời có tính mở, tạo điều kiện và thúc đẩy người lớn học tập thường xuyên theo hướng kết hợp học trực tiếp với học trực tuyến, học ở trường lớp, tại nơi làm việc, tại nhà trên cơ sở xây dựng các kỹ năng số cho người học, lấy tự học làm cốt.

       Xây dựng và thực hiện mô hình công dân học tập với những năng lực cốt lõi và phẩm chất để có thể sống và làm việc trong điều kiện của nền kinh tế số, xã hội số và chính phủ số.

       Thực hiện tốt các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập theo tiêu chí mới để tạo ra một nền tảng vững chắc cho việc xây dựng các cộng động cấp huyện và cấp tỉnh, các thành phố học tập trong Đề án "xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" của Chính phủ.

       Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh làm nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng XHHT.

Đại hội đã đề ra 10 chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp

trong nhiệm kỳ VI như sau:

1. Đẩy mạnh việc phát triển các tổ chức Hội và hội viên theo hướng tiếp tục tăng về số lượng và nâng cao năng lực vận động nhân dân thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo yêu cầu chuyển đổi số quốc gia