logo

Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

       Ngày 24/7/2019, Tại Hội trường tầng 2 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm về công tác Khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập và thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ.

       Tham dự hội nghị có đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các ông bà là Ủy viên BCH, Ủy viên BKT Hội Khuyến học tỉnh. Chủ tịch Hội Khuyến học các huyện, thành phố, thị xã. Đại diện Ban Khuyến học Công an tỉnh, Ban Khuyến học Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

       Sáu tháng đầu năm 2019, Hội Khuyến học các cấp đã tích cực tuyên truyền phát triển hội viên mới. Toàn tỉnh có: 4.789 tổ chức Hội (tăng 81 tổ chức hội so với cuối năm 2018). Số hội viên là 227.448 người, tăng 40.296 người. Chiếm 19,35 %, dân số toàn tỉnh, tăng 3,27% (năm 2018 chiếm 16,08% dân số).

      Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh”. Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 158/KH-UBND, ngày 9/10/2014 của UBND tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và trên Trang thông tin điện tử của Hội Khuyến học tỉnh.

      Sau 3 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, kết quả đạt được ở các mô hình học tập như sau: Gia đình học tập 44,3%; Dòng họ học tập 48,7%; Cộng đồng học tập 64,4%; Đơn vị học tập 80,7%. Phát huy kết quả đạt được, Hội Khuyến học các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình học tập theo Kế hoạch 158/KH-UBND ngày 9/10/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên. Phấn đấu đến năm 2020, Gia đình học tập đạt 75%, Dòng họ học tập đạt 52%, Cộng đồng học tập đạt 65%.

       Tổng số Quỹ khuyến học của toàn tỉnh hiện có: 43,546 tỷ đồng. Đạt bình quân 37.700đ/ người. Trong đó, Quỹ cấp tỉnh quản lý: 1,349 tỷ đồng; cấp huyện quản lý: 42,196 tỷ đồng.

       Sáu tháng đầu năm 2019, Hội Khuyến  học tỉnh đã phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học các huyện tổ chức trao học bổng Tô Hiệu Hưng Yên được 6 đợt cho 235 học sinh, với số tiền 142,6 triệu đồng. Hội Khuyến học các huyện, thành phố, Ban Khuyến học của các sở ban, ngành đã tặng quà cho 1.628 học sinh, gồm học sinh giỏi các cấp, học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền 1.637.937 đồng và 240 xe đạp.

      Thực hiện Thông tư 44/2014/TT-BHGĐT, ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 161 Trung tâm học tập cộng đồng. Sáu tháng đầu năm 2019, các Trung tâm đã mở được 247 lớp, với 25.000 người tham dự học. Nội dung học: phổ biến pháp luật, các chuyên đề về chuyển giao khoa học kỹ thuật, phổ biến kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chuyển giao giống cây con mới, phòng bệnh cho người, vật nuôi v.v.. Các huyện mở được nhiều lớp là Khoái Châu, Ân Thi, Văn Giang, thành phố Hưng Yên, Kim Động, Phù Cừ.

      Sáu tháng cuối năm, Hội Khuyến học các cấp tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị  số 11 của Bộ  Chính trị, Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh”. Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 158/KH-UBND, ngày 9/10/2014 của UBND tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      Tiếp tục củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên. Tích cực tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ Khuyến học Tô Hiệu Hưng Yên. Tổ chức khen thưởng, trao học bổng, động viên giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó có thành tích trong học tập vào dịp cuối năm học.

      Tổ chức trao học bổng Tô Hiệu Hưng Yên cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó học giỏi có thành tích trong học tập của các huyện, thành phố còn lại (gồm các huyện: Phù Cừ, Tiên Lữ, Kim Động, Ân Thi, Yên Mỹ và TP Hưng Yên) nhân kỷ niệm ngày Khuyến học Việt Nam 2/10.

     Tổ chức Kiểm tra việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội Khuyến học tỉnh lần thứ IV vào Quý III-IV với các đơn vị còn lại.

     Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã quán triệt Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

 

Ông Hoàng Văn Thịnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh quán triệt Kết luận số 49-KL/TW tại hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

    

 

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Đông- Hội Khuyến học tỉnh