logo

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH Tổng kết công tác khuyến học năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

         Ngày 23/01/2019, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ “Về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

       Tham dự hội nghị có đại biểu lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các ông bà trong Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa IV (nhiệm kỳ 2016-2021), Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội khuyến học các huyện thành phố, Ban Khuyến học Công an tỉnh, Ban Khuyến học Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

      Năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, HĐND, UBND các cấp, sự phối kết hợp của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả.

      - Tính đến 31/11/2018 toàn tỉnh có: 4.708 tổ chức Hội. Số hội viên là 187.152 người. Chiếm 16,08% dân số toàn tỉnh. So với năm 2017, tăng 636 tổ chức Hội, 40.069 hội viên. Tỷ lệ hội viên tăng từ 12,25% lên 16.08%.

       Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg và Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế họach 158/KH-UBND của UBND tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, năm 2018. Kết quả, toàn tỉnh có 118.510/405.203 gia đình được công nhận “Gia đình học tập” đạt 44,338%; 1.186/3.727 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”, đạt 48,73%; 635/987 cộng đồng học tập được công nhân “Cộng đồng học tập”, đạt 64,43%.  So với kế hoạch của Trung ương, Hưng Yên đạt mức trung bình khá (Mục tiêu đại hội, phấn đấu đến 2021: Gia đình học tập 75%; dòng họ học tập 52%; cộng đồng học tập 65%).

     Những đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Quyết định của Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh là các huyện: Mỹ Hào, Văn Giang, Văn Lâm, Kim Động, Khoái Châu, Ân Thi, Tiên Lữ…

      Hội Khuyến học các cấp, các Ban khuyến học các sở, ban ngành trong tỉnh đã làm tốt việc tuyên truyền, huy động ủng hộ Quỹ Khuyến học, kịp thời khen thưởng, động viên giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi, học sinh đỗ đại học điểm cao, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập vào dịp tổng kết năm học và khai giảng năm học mới.

    Toàn tỉnh có trên 10.000 học sinh, hàng trăm giáo viên giỏi được động viên khen thưởng kịp thời …

     Những đơn vị làm tốt như Hội Khuyến học các huyện Văn Giang, Kim Động, Mỹ Hào, Khoái Châu, Tiên Lữ, Phù Cừ, Văn Lâm… Các Ban khuyến học Công an tỉnh, Ban khuyến học Bộ Chỉ huy Quân sự  tỉnh, Vinaphon Hưng Yên và Ngân hàng Việt combank Chi nhánh Hưng yên thực hiện có hiệu quả chương trình “Chắp cánh ước mơ”, đã trao tặng  số tiền gần 100 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Hưng Yên chi nhánh huyện Tiên Lữ mỗi năm cấp học bổng cho 100 học sinh nghèo vượt khó của huyện.

    Các tập thể, cá nhân trong năm 2018 đã ủng hộ Quỹ Khuyến học Tô Hiệu Hưng Yên, trao học bổng cho học sinh, xây dựng nhà trường, Các tập thể ủng hộ Quỹ khuyến học như Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Câu lạc bộ Doanh nhân Hưng Yên tại thành phố Hồ Chí Minh, Bảo Việt Hưng yên, Ngân hàng Việt combank Chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tiên Lữ, huyện Phù Cừ…Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; Gia đình Ông Tô Quyết Tiến (Câu lạc bộ Doanh nhân Hưng yên tại thành phố Hồ Chí Minh), Ông Nguyễn Chí Trung, Tổng giám đốc Công ty giầy Gia Định TP Hồ Chí Minh,  Ni sư Thích Đàm Phương, trù trì chùa Lễ Châu- Thành phố Hưng Yên, Ông Nguyễn Văn Sang, Chủ tịch tập đoàn TIP Văn Lâm ủng hộ 6 tỷ đồng xây dựng điểm trường Tiểu học xã Đình Dù (Văn Lâm). Một số cá nhân ở huyện Ân Thi ủng hộ 3 tỷ đồng xây dựng 12 phòng học kiên cố cho trường Tiểu học Quang Vinh

      Tổng số Quỹ của toàn tỉnh hiện có: 57,1815 tỷ đồng. Bình quân đạt 50.000đ/người (năm 2017: đạt 46, 514 đ/người)

     Trong đó Quỹ cấp tỉnh quản lý: 1, 639 tỷ đồng. Quỹ cấp tỉnh đã chi khen thưởng và trao học bổng cho học sinh năm 2018 là 7 đợt, số tiền  383,4 triệu đồng, cho 720 học sinh, Cụ thể:

    + Đợt 1 ngày 8/1/2018, tại Trường Chuyên Hưng Yên, trao cho 69 học sinh tham dự  kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông, số tiền 13, 8 triệu đồng.

    + Đợt 2, ngày 18/3/2018 tại Văn Miếu, trao 500 học sinh, số tiền 250 triệu đồng.

    + Đợt 3, ngày 21/5/2018 tại Văn Miếu, trao 38 học sinh, số tiền 17,3 triệu đồng.

    + Đợt 4, ngày 1/10/2018 tại Trường Đoàn Thị Điểm,Yên Mỹ trao 50 học sinh số tiền 25 triệu đồng.

    + Đợt 5, ngày 18/11/2018, tại Trường Tiểu học Tô Hiệu xã Nghĩa Trụ, Văn Giang trao cho 40 học sinh, số tiến 40 triệu đồng.

    + Học bổng lá xanh trao 2 đợt (tháng 1 tháng 5/2018), cho 23 học sinh, số tiền 37,3 triệu đồng.

     Quỹ cấp huyện quản lý là: 55,5425 tỷ đồng đã chi khen thưởng cho trên 2000 học sinh, với số tiền là gần 6 tỷ đồng.

      Về công tác thi đua: Căn cứ kết quả công tác năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Hội Khuyến học huyện Kim Động. Đề nghị Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam: Tặng cờ cho 2 đơn vị: Hội Khuyến học xã Mễ Sở, Văn Giang; Hội KH huyện Khoái Châu; tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân; Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khuyến học cho 25 cá nhân, có nhiều đóng góp cho hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể.  Đề nghị Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho 23 tập thể và 22 cá nhân.

     Hội nghị thống nhất phương hướng công tác năm 2019 được tập trung vào các nhiệm vụ sau:

    1 - Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 18/04/2007 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 07- CT/TU ngày 27/07/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh”, Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ Tướng Chính phủ, Kế hoạch 158/KH-UBND, ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh “Về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

     2 – Hội Khuyến học các cấp tích cực tham mưu giúp cấp ủy và chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh, nhất là địa phương cơ sở.

     3 - Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ, Kế họach số 158/KH-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên “Về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Dự kiến Quý I/2019)       

    4 - Chuẩn bị các điều kiện cho Hội nghị giao ban Cụm thi đua số 3 của các tỉnh đồng bằng Sông Hồng, tổ chức vào Quý III/2019,  tại thành phố Hưng Yên.

    5 – Hội Khuyến học các cấp tiếp tục củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên, thành lập các Chi hội, các Ban Khuyến học tại nhà trường, các cơ quan, đơn vị chưa có tổ chức Hội hoạt động. Đẩy mạnh phong trào xây dựng, ủng hộ Quỹ Khuyến học các cấp, phấn đấu bình quân đạt 55.000đ/người năm 2019.

    6 - Đẩy mạnh việc phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể  trong việc thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 158 của UBND tỉnh Yên “Về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

      Phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội người Cao tuổi Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam.

      7- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, tặng quà cho học sinh THPT dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Trao học bổng Tô Hiệu Hưng Yên đợt I/2019 cho các huyện phía Bắc, vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày hy sinh của nhà cách mạng Liệt sỹ Tô Hiệu  (7/3/1944-7/3/2019). Đợt II, trao cho các huyện còn lại vào quý III hoặc quý IV/2019.

     Tặng quà cho giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập nhân dịp khai giảng năm học mới; Tổ chức Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời: Kỷ niệm ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó có thành tích trong học tập

    8 - Các cấp Hội có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về công tác Khuyến học, khuyến tài, nhất là các mô hình học tập cho cán bộ làm công tác khuyến học từ tỉnh tới cơ sở.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết

Các đại biểu dự hội nghị Tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

   Đồng chí Hoàng Văn Thịnh, Chủ tich Hội Khuyến học tỉnh, thừa ủy quyền của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, trao Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học huyện Khoái Châu và Hội Khuyến học xã Mễ sở huyện Văn Giang.

 

       Đồng chí Hoàng Văn Thịnh, Chủ tich Hội Khuyến học tỉnh, thừa ủy quyền của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, trao Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến bọc Việt Nam cho các đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2018