logo

Thông báo

Công văn Hướng dẫn tổng kết năm 2019

Để có số liệu đánh giá kết quả đạt được trong năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020, về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Thường trực Hội Khuyến học tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí tới dự cuộc họp Ban Thường vụ

 Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên, được UBND tỉnh phê duyệt ngày 11/01/2017;                             

GIẤY MỜI HỌP

            Để đánh giá công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Trân trọng kính mời đồng chí tới dự cuộc họp Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên.

Tổ chức trao học bổng Tô Hiệu Hưng Yên đợt I/2019

 Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày hy sinh của nhà cách mạng Liệt sỹ Tô Hiệu (7/3/1944-7/3/2019), được sự giúp đỡ của Gia đình Liệt sỹ Tô Hiệu, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức trao học bổng Tô Hiệu Hưng Yên đợt I/2019 cho 75 học sinh ...