logo

Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên, trân trọng giới thiệu bài thơ “KHUYẾN HỌC CA’’của tác giả Nguyễn Khắc Hào

 Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên, trân trọng giới thiệu bài thơ “KHUYẾN HỌC CA’’của tác giả Nguyễn Khắc Hào, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tỉnh Hưng Yên.

KHUYẾN HỌC CA

(Bài ca Khuyến học)

Nước có vận nước

Nhà có vận nhà.

Nên thày nên thợ*

Học hành mà ra.

Các con các cháu

Có chí thì nên

Học khi còn nhỏ

Học suốt đời luôn

Học ở trường lớp

Học ở mọi nơi

 Học trong sách vở

Học trong cuộc đời

Học những điều hay

Học những điều tốt

Học những điều thích

Học những điều cần

Tránh những tính xấu

Nguy hại giống nòi

Trách ai lười nhác

Sống đời ham chơi

Phải yêu công việc

Thì mới thành tài

Không có người kém

 Chỉ chưa chăm thôi

* Ý thơ Nguyễn Trãi.

Học giỏi chưa đủ

Học phải thực hành

Mang kho kiến thức

Giúp đời vinh thân

Học chữ chưa đủ

Học để làm người

Học cách chung sống

Dâng đời niềm vui

Ông bà cha mẹ

Vì cháu vì con

Chung tay  góp của

Sự học vuông tròn

Động viên con cháu

Tự mình nêu gương

Quản chi khó nhọc

Quản chi dặm trường

Nhà nhà khuyến học

Người người khuyến tài

Ai chăm khuyến học

Phúc dày nay mai

Ngành ngành khuyến học

Cả nước khuyến tại

Dòng giống Lạc Việt

Rạng ngời tương lai.

                          NGUYỄN KHẮC HÀO