logo

Tri ân khuyến học

Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên, trân trọng giới thiệu bài thơ “KHUYẾN HỌC CA’’của tác giả Nguyễn Khắc Hào

Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên, trân trọng giới thiệu bài thơ “KHUYẾN HỌC CA’’của tác giả Nguyễn Khắc Hào, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tỉnh Hưng Yên.