logo

Hội Khuyến học huyện Khoái Châu triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và tặng quà cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập

          Ngày 29/02/2024, Hội Khuyến học huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

https://khoaichau.hungyen.gov.vn/portal/Photos/2024-03-01/e0876f09dd3df4cdz5205613663012_187bb7c35255bbc3d0c03acf778be660.jpg

Đ/c Nguyễn Văn Thứ Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Khoái Châu

 tại Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

 

         Năm 2023, Hội Khuyến học các cấp trong huyện tích cực tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Công tác củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức hội, hội viên được quan tâm. Đến nay, toàn huyện có 25 cơ sở Hội khuyến học tại các xã, thị trấn, có 16 Ban khuyến học cơ quan; có 801 chi hội khuyến học hoạt động tại các trường, thôn, xóm và dòng họ, có 85.836/190.881 hội viên, đạt tỷ lệ 44,97% tổng số dân toàn huyện. Hội khuyến học các cấp đã tích cực vận động xây dựng “Quỹ khuyến học, khuyến tài" nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Hiện nay, quỹ khuyến học của huyện đạt trên 825 triệu đồng, các xã, thị trấn đạt 1 tỷ 232 triệu đồng.

        Năm 2023, từ nguồn quỹ khuyến học, các cấp cơ sở Hội đã khen thưởng và trao học bổng cho gần 500 lượt học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với tổng trị giá trên 148 triệu đồng. Cùng với đó, Hội khuyến học huyện đã huy động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ trực tiếp cho học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các nhà trường với số tiền gần 01 tỷ đồng.

https://khoaichau.hungyen.gov.vn/portal/Photos/2024-03-01/2df1e2f1dc2f58edz5205613692265_df7347abf49d8cc45bce46eb37156a68.jpg

https://khoaichau.hungyen.gov.vn/portal/Photos/2024-03-01/653a8c4d5a2160ddz5205613720843_48183252fa49e0375bec6dba322274aa.jpg

Các tập thể và cá nhân có thành tich xuất sắc trong công tác Khuyến học, khuyến tài

 xây dựng xã hội học tập năm 2023 được UBND huyện tặng Giấy khen

         Năm 2024, các cấp hội khuyến học trong huyện tiếp tục củng cố tổ chức hội. tăng cường vận động thành lập mới Ban khuyến học các dòng họ, quỹ khuyến học các dòng họ thôn, xóm. Đẩy mạnh phong trào xây dựng và ủng hộ quỹ khuyến học các cấp. Phấn đấu tăng mức khen thưởng và tăng học sinh được khen thưởng. Tích cực tuyên truyền các nội dung về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 – 2030; Xây dựng mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030.

https://khoaichau.hungyen.gov.vn/portal/Photos/2024-03-01/151c0eacaab3b70dz5205613752441_411d1d27303cda5968a1aa1b1eb1ca6e.jpg

https://khoaichau.hungyen.gov.vn/portal/Photos/2024-03-01/bbbfae0332f48cedz5205613792160_bdf96fdc90f9421175cac2467759b935.jpg

         Nhân dịp này, 06 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023 được UBND huyện tặng Giấy khen. Hội Khuyến học huyện phối hợp với Hội doanh nghiệp huyện tặng 25 chiếc xe đạp cho 25 học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện với tổng trị giá trên 37 triệu đồng. Đồng thời, Hội Doanh nghiệp huyện tặng Quỹ Khuyến học huyện 20 triệu đồng.

                                                      

        https://khoaichau.hungyen.gov.vn/portal/Photos/2024-03-01/cfba1fc868ac83ddz5205613780235_292c3f9d9bfeccd8d3dd0da2b1627215.jpg

Ông Đỗ Như Khoa, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện

tặng Quỹ Khuyến học huyện 20 triệu đồng.

             

Tin và ảnh của Hoàng Huyền – Thanh Bình

Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện Khoái Châu