logo

Hội Khuyến học huyện Kim Động Tổng kết công tác khuyến học năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

       Ngày 10/01/2020, tại Hội trường Phòng giáo dục và đào tạo, Hội Khuyến học huyện Kim Động tổ chức tổng kết công tác khuyến học năm 2019, triển khai phương  hướng nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực hội Khuyến học tỉnh, ông Lê Hồng Dơn, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các ông bà trong Ban Chấp hành hội khuyến học huyện, các tập thể và cá nhân được khen thưởng năm 2019.

        Năm 2019, toàn huyện có 368 tổ chức hội, với 17.200 hội viên, chiến 15,02% dân số. Quỹ Khuyến học  toàn huyện có số dư 5,5 tỷ đồng. Trong đó, quỹ cấp huyện 500 triệu đồng, còn lại là cấp cơ sở,  các ban khuyến học dòng họ, nhà trường, cơ quan và Chi hội Khuyến học các thôn làng. Trong năm 2019, các tổ chức khuyến học từ huyện tới cơ sở đã làm tốt công tác khen thưởng, động viên những giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với số tiền trên 1,8 tỷ đồng.

       Với những thành tích đạt được, năm 2019 Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen cho Hội Khuyến học xã Đức Hợp, xã Nhân La, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động. Tặng Bằng khen cho ông Đặng Ngọc Long Phó Ban Khuyến học Dòng họ Đặng, thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động.

        Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho hội Khuyến học xã Vĩnh Xá, xã Đồng Thanh, xã Thọ Vinh, xã Mai Động, xã Ngọc Thanh, Ban Khuyến học, khuyến tài Dòng họ Nguyễn Đại Tôn, thôn Mát, xã Nhân La, huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên.

       Ủy ban nhân huyện tặng giấy khen cho Hội Khuyên học xã Phú Thịnh xã Hiệp Cường, xã Hùng An, xã Song Mai và Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn.

       Năm 2020. Hội Khuyến học huyện Kim Động tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tổ chức tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng đến năm 2020”. Coi trọng củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên. Phấn đấu tổ chức Hội và hội viên tăng 2,5% , Quỹ khuyến học các cấp tăng 20% so với năm 2019.

Một số hình ảnh tại Hội nghị Tổng kết Công tác khuyến học năm 2019 của Hội Khuyên học huyện Kim Động.

 

 

           Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2019 của Hội Khuyến học huyện Kim Đông.

 

    Ông Lê Hồng Dơn, Ủy viên Ban Thương vụ huyện Ủy- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học năm 2019.

(Tin và ảnh: Nguyễn Văn Đông- Hội Khuyến học tỉnh)