logo

Đại hội Hội Khuyến học huyện Yên Mỹ.

         Ngày 29/8/2023, Hội Khuyến học huyện Yên Mỹ tổ chức Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự đại hội có 137 đại biểu, thay mặt cho 11. 950 hội viên trong toàn huyện; Đồng chí Nguyễn Văn Đoan, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Xuân Quý, phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Đặng Xuân Lương, phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học khóa V, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo UBND, đại biểu các ban, ngành huyện.

         Báo cáo tổng kết khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội Khuyến học huyện nêu rõ: Toàn huyện có 172 tổ chức hội với số hội viên 11.750 người, tăng 1.423 người, so với đầu nhiệm kỳ, đạt 12.1% dân số. Sau 5 năm thực hiện Quyết định 281-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”, toàn huyện có; 68% gia đình đạt danh hiệu  Gia đình học tập, vượt chỉ tiêu đề ra là 3%; 55% dòng họ đạt danh hiệu Dòng học tập, vượt 8%; Cộng đồng học tập có 65%, vượt 5%; Một số dòng họ tiêu biểu như Dòng họ Lê Hữu, xã Liêu Xá.  Dòng họ Đỗ Xuân thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, Dòng họNguyễn Khắc xã Tân Lập... Quỹ Khuyến học của toàn huyện đạt gần 2 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ cấp huyện quản lý 350 triệu đồng, Quỹ cơ sở quản lý 850 triệu đồng. Các đại biểu về dự Đại hội đã tham luận làm rõ thêm nội dung trong báo cáo đã trình bày.

         Về phương hướng, Mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội xác định tiếp tục thực hiện 10 nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Khuyến học Việt Nam đề ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 11 CT/TW của Bộ Chính trị khóa X, Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên “Về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện chỉ thị 11 –CT/TW của Bộ chính trị, Quyết định 387 /QĐ-TTg, Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ “Về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” và “Mô hình Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030.

        Đại hội đã bầu BCH khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Hải, phó Chủ tịch Hội Khuyến học khóa V được bầu giữ chức Chủ tịch Hội, đồng chí Lưu Quang Hưng và đồng chí Phạm Đức Minh được bầu là Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Yên Mỹ khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Một số hình ảnh hoạt động tại Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Hội Khuyến học huyện Yên Mỹ

Đồng chí Nguyễn Văn Đoan, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Mỹ,

 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Hội Khuyến học huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, tặng hoa chúc mừng Đại Hội

Đồng Chí Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, tặng hoa các đồng  chí không tái cử

 

 

          Ban Chấp hành Hội Khuyến học  huyện Yên Mỹ  khoái VI, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và lãnh đạo huyện Yên Mỹ, chụp ảnh lưu niêm với BCH Khóa VI,  nhiệm kỳ 2023-2028