logo

Hội Khuyến học huyện Tiên Lữ tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

     Chiều ngày 26/01/2021, tại Hội trường huyện ủy, Hội Khuyến học huyện Tiên Lữ tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Về dự hội nghị có đại diện lãnh đạo hội Khuyến học tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí trong Ban chấp hành Hội Khuyến học huyện, Chủ tịch, phó chủ tịch Hội khuyến học sơ sở và các mô hình học tập tiêu biểu của toàn huyện.

       Báo cáo tổng thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2016-2020), do đồng chí Vũ Công Bình, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện trình bày đã nêu rõ: 5 năm qua, Hội Khuyến học huyện đã tích cực tuyên truyền và triển khai thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ để giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện hiểu rõ ý nghĩa và tác dụng của việc xây dựng xã hội học tập, nhất là việc “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”  trên địa bàn huyên. Từ đó tác động tích cực đến phong trào giáo dục của các nhà trường. Số trường đạt đơn vị trường chuẩn quốc gia ngày càng tăng, số học sinh  giỏi, học sinh đỗ đại học năm sau cao hơn năm trước. Nhiều gia đình, nhiều thôn, làng, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh phong trào học tập. Đời sống kinh tế, văn hóa của người dân được nâng lên, góp phân tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới, cũng như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”;  Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Sau 5 năm, có hơn 50% đạt danh hiệu “ Gia đình học tập” và “ Dòng họ học tập”; 56% “Cộng đồng học tập”.

     Tại Hội nghị tổng kết, đồng chí Nguyễn Đức Lăng, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, thay mặt lãnh đạo UBND huyện đã trao Giấy khen cho 7 tập thể là những “Cộng đồng học tập” tiêu biểu. Đồng chí Vũ Công Bình Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, trao giấy khen của Hội Khuyến học huyện cho 28 mô hình học tập tiêu biểu (gồm 11 Gia đình, 8 Dòng họ và 9 Cộng đồng)./.

      

Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết 5 năm

thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

của Hội Khuyến học huyện Tiên Lữ

 

Ảnh 1:Đồng chí Nguyễn Đức Lăng (người thứ 4 từ phải sang), Phó Chủ tịch UBND  huyện Tiên Lữ tặng Giấy khen của UBND huyện cho các mô hình học tập tiêu biểu

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 2 và 3: Đồng chí Vũ Công Bình, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tiên Lữ

trao Giấy khen cho các mô hình học tập tiêu biểu của huyện.

(Bài và ảnh: Nguyễn Văn Đông, Hội Khuyến học tỉnh)