logo

Xã Phù Ủng, Ân Thi tổ chức Đại hội biểu dương Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng học tập tiêu biểu lần thứ II (2014 - 2019)

Ngày 17/03/2019, tại Hội trường UBND xã, Hội Khuyến học xã Phù Ủng huyện Ân Thi đã tổ chức Đại hội biểu dương Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng học tập tiêu biểu lần thứ II (2014 - 2019). Về dự Đại Hội có Ông Hoàng Văn Thịnh Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên, cùng các ông bà trong thường trực Hội Khuyến học tỉnh. Đại diện lãnh đạo huyện ủy Ân Thi, lãnh đạo Hội khuyến học huyện Ân Thi, lãnh đạo xã Phù Ủng, Chủ tịch hội khuyến học các xã, thị trấn. Các Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng học tập tiêu biểu. Đại diện những người con quê hương thành đạt. Giáo viên và học sinh xã Phù Ủng, các học sinh được nhận học bổng Khuyến học Tô Hiệu Hưng Yên, học bổng của Hội Khuyến học xã Phù Ủng, Phóng viên báo đài Trung ương và địa phương về dự và đưa tin.

       Đại hội đã đánh giá kết quả công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và Chỉ thị sô 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.

       Với phương châm: mỗi cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh là một hội viên khuyến khuyến học. Mỗi khu dân cư, mỗi nhà trường là một Chi hội Khuyến học. Phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập của xã Phù Ủng đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong xã. Những năm qua, Phù Ủng là một xã có phong trào xây dựng Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập tiêu biểu của huyện Ân Thi nói riêng, tỉnh Hưng Yên nói chung.

      Phong trào xây dựng, ủng hộ quỹ khuyến học được xã quan tâm chú ý, cùng với việc vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, cùng các thày cô giáo ở các nhà trường trong xã ủng hộ quỹ khuyến học, Hội Khuyến học của xã còn vận động những người con xa quê ủng hộ Quỹ Khuyến học của xã được 325 triệu đồng. các Chi hội đã vận động ủng hộ Quỹ Khuyến học được 980 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội khuyến học xã và các chi hội đã biểu dương, khen thưởng, tặng học bổng cho 286 học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Nhiều chi hội, dòng họ làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài như Chi Hội khuyến học của Trường Tiểu học, Trường trung học cơ sở xã Phù Ủng, Dòng họ Ngô, Dòng họ Đặng, Dòng họ Đỗ, Dòng họ Phạm...

      Tại Đại hội, Hội Khuyến học xã Phù Ủng đã biểu dương 109 Gia đình học tập tiêu biểu, 3 Dòng họ học tập tiêu biểu và 2 Cộng đồng học tập tiêu biểu là là Cộng đồng học tập thôn Đồng Mái và Công ty Yên Hưng, đóng trên địa bàn của xã. Yên Hưng là Công ty luôn chăm lo việc học tập để nâng cao trình độ tay nghề của người lao động, đồng thời hàng năm luôn có quà tặng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh học giỏi, học sinh đỗ đại học.

      Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, năm 2018, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng 14 Kỷ niệm Chương vì sự nghiệp Khuyến học cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài. UBND tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen cho Hội Khuyến học xã vì có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội Khuyến học tỉnh tặng 5 giấy khen cho 5 cá nhân, đồng thời tặng 5 xuất học bổng mỗi xuất 1 triệu đồng cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Hội Khuyến học tặng 10 xuất học bổng, mỗi xuất 500.000 đồng cho những học sinh có thành tích trong học tập.

     Tại Đại hội, các doanh nghiệp và những người con quê hương đã ủng hộ quỹ khuyến học của xã 156 triệu đồng./.

Một số hình ảnh hoạt động tại Đại hội

 

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

 

   

Ông Hoàng Văn Thịnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, trao bức trướng cho Hội Khuyến học xã

Phù Ủng với nội dung: Hội khuyến học xã Phù Ủng, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 

   

Các Đại biểu dự Đại hội biểu dương

Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng học tập xã Phù Ủng lần thứ II, ngày 17/03/2019

 

 

Ông Hoàng Văn Thịnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng Kỷ niệm chương “Vì vự nghiệp khuyến học” cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học khuyến tài, xã Phù Ủng.

 

 

Ông Nguyễn Mạnh Đạt, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Ân Thi tặng

Giấy khen cho các cá nhân của xã Phù Ủng có thành tích trong công tác Khuyến học.