logo

Hội Khuyến học tỉnh Tổng kết công tác Khuyến học năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

      Ngày 14/01/2020, tại hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Về dự hội nghị có đại biểu là lãnh đạo của UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân Vận Tỉnh ủy, các ông bà trong Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ văn phòng Hội Khuyến học các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

       Trong năm 2019, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở. Sự tích cực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm của các ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo Hội Khuyến học các cấp, công tác Khuyến học, khuyến tài thu được nhiều kết quả quan trọng. Toàn tỉnh có 5.188 tổ chức Hội (tăng 480 tổ chức hội so với cuối năm 2018). Số hội viên là 227.448 người, tăng 40.296 người so với năm 2018. chiếm 19% dân số toàn tỉnh.

      Tổng số Quỹ khuyến học của toàn tỉnh hiện có 44,560 tỷ đồng. Đạt bình quân 37.133 đ/ người. Trong đó, Quỹ cấp tỉnh quản lý 1,349 tỷ đồng; cấp huyện quản lý: 43,161 tỷ đồng.

       Năm 2019, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hưng Yên Hội Khuyến học các huyện tổ chức trao học bổng Tô Hiệu Hưng Yên được 10 đợt, với tổng số học sinh là 431 em, với số tiền 276 triệu đồng.

      Hội Khuyến học các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ, các Ban Khuyến học của các sở, ban, ngành đã tặng quà cho học sinh giỏi, trao học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập cho 22.246 học sinh. Tổng số tiền 7 tỷ 599 triệu 847  đồng và 338 xe đạp.

      Sau 3 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, kết quả đạt được như sau: Gia đình học tập 44,3%; Dòng họ học tập 48,7%; Cộng đồng học tập 64,4%; Đơn vị học tập 80,7%. Phát huy kết quả đạt được, Hội Khuyến học các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 281 của Chính phủ. Hội Khuyến học một số huyện tổ chức học tập, quán triệt tiêu chí các mô hình học tập cho Ban Chấp hành hội Khuyến học cơ sở và người đứng đầu Dòng họ.

       Năm 2020, Hội Khuyến học các cấp tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị  số 11 của Bộ  Chính trị, Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh”.  Tổ chức tuyên truyền thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”

       Tiếp tục củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên. Tổ chức khen thưởng, trao học bổng, tặng quà cho học sinh có thành tích trong học tập, học sinh nghèo vượt khó vươn lên.

      Phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức Tổng kết 5 năm triển khai đại trà thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg NGÀY 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020”, theo Đề cương hướng dẫn số 170/ĐCTK-KHVN. Tổ chức Đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020, theo Kế hoạch số 171 ngày 20/8/2019 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Triển khai Kế hoạch số 175/KH-HKHVN ngày 30/8/2019 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về Đại hội Khuyến học các cấp tiến tới Đại hội Khuyến học toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

      Tại Hội nghị Tổng kết, Hội Khuyến học tỉnh đã tặng Giấy khen cho 20 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong năm 2019.

 

Hình ảnh tại Hội nghị tổng kết công tác Khuyến học năm 2019

 

Ông Hoàng Văn Thịnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, tặng Giấy khen  cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2019.

(Tin và ảnh: Nguyễn Văn Đông- Hội Khuyến học tỉnh)