logo

Để xây dựng các mô hình học tập trong Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp, mỗi tổ chức đảng, gia đình cán bộ, đảng viên phấn đấu trở thành đơn vị học tập, công dân học tập...

        Thực hiện chương trình công tác đã đề ra, ngày 24/5/2024 tại trụ sở Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh cùng Đảng ủy Khối cơ quan –Doanh nghiệp tỉnh ký kết chương trình phối hợp thực hiện Kết luận số 49/KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được cụ cụ thể hóa bằng Quyết định số 387/QĐ - TTg ngày 25/3/2022; Quyết định 677/ QĐ -TTg ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

          Theo nội dung ký kết, Hội Khuyến học tỉnh và Đảng ủy Khối cơ quan –Doanh nghiệp tỉnh cùng các tổ chức Hội khuyến học từ tỉnh tới cơ sở phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 75% gia đình được công nhận đạt danh hiệu "Gia đình học tập"; 73% dòng họ được công nhận đạt danh hiệu "Dòng họ học tập"; 75% cộng đồng được công nhận đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập" và 80% tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cấp xã được công nhận danh hiệu "Đơn vị học tập”.

        https://imgchinhsachcuocsong.vnanet.vn/MediaUpload/Org/2024/05/24/141724-vna_potal_hung_yen_day_manh_cong_tac_khuyen_hoc_khuyen_tai_stand.jpg 

Đảng ủy khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh ký kết chương trình phối hợp

với Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài.

                                                                                          (Ảnh: Mai Ngoan – TTXVN)

         Đồng thời, để xây dựng các mô hình học tập trong Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên, mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên phấn đấu trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập...

       Theo đó, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tinh thần học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; thúc đẩy việc học tập nâng cao trình độ cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, để trở thành "Công dân học tập", góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

       Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục vận động các nguồn lực hỗ trợ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trong thời đại 4.0 và chuyển đổi số quốc gia; biểu dương, động viên kịp thời các điển hình tiên tiến, các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và công tác; suy tôn các tấm gương "Tự học thành tài"...

        Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Đông cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 5.100 tổ chức hội khuyến học các cấp, với tổng số gần 230 nghìn hội viên. Phong trào học tập suốt đời được đẩy mạnh trong mỗi gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng nguồn nhân lực, đáp ứng sự phát triển của địa phương. Đến nay, Hưng Yên có trên 71% gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình học tập"; trên 70% dòng họ được công nhận danh hiệu "Dòng họ học tập" và trên 73% cộng đồng (thôn, tổ dân phố và tương đương) được công nhận danh hiệu "Cộng đồng học tập"... Quỹ Khuyến học toàn tỉnh hiện đạt trên 45 tỷ đồng.

       Năm 2023, từ nguồn Quỹ Khuyến học, các cấp cơ sở Hội đã khen thưởng, trao học bổng cho gần 1.500 lượt học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Hội Khuyến học tỉnh trao 100 suất học bổng Tô Hiệu cho học sinh nghèo vượt khó; trao thưởng cho 72 học sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023-2024; trao gần 100 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó…/.

 Đỗ Thị Mai Ngoan - TTXVN