logo

Huyện Khoái Châu: Ngày 29/8/2023, huyện Khoái Châu tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024.

        Năm học 2022-2023, Ngành Giáo dục huyện đã được đầu tư xây dựng mới 30 phòng học, 02 phòng chức năng, phòng hành chính với tổng kinh phí ước khoảng 50 tỷ đồng. Sửa chữa 120 phòng học, mua sắm trang thiết bị với số kinh phí là 5 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 99,7% đối với bậc mầm non, 96,6% đối với bậc tiểu học và 96,6% đối với bậc THCS. Tỷ lệ học sinh Tiểu học đi học đúng độ tuổi đạt 100%. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS: đạt 99,7%; Toàn ngành được UBND tỉnh công nhận 09 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường công lập đạt chuẩn quốc gia của huyện đạt 51/68 trường (đạt tỷ lệ 75%).

        Cũng tại Hội nghị tổng kết năm học, Hội Khuyến học huyện đã trao 26 xuất học bổng cho học sinh với số tiền 67 triệu đồng. Trong đó, cỏ 12 xuất mỗi xuất 5 triệu đồng cho học sinh nhèo vượt khó, 14 xuất mỗi xuất 500 ngàn đồng, cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập.

Ông Đỗ Văn Khải Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảng dạy.

Ông Nguyễn Văn Thứ, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, trao học bổng Khuyến học cho học sinh nghèo vượt khó của huyện Khoái Châu.