logo

CHẤP THUẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CỦA CTCP VIWACO

Ngày 30/12/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP VIWACO. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

– Tên công ty: CTCP VIWACO;

– Địa chỉ: Tầng 1, nhà 17 T7, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

– Điện thoại: 0462511520 Fax: 0462511524

– Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101624050 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 17/3/2005, thay đổi lần thứ 5 ngày 2/12/2015 với vốn điều lệ là 80.000.000.000 đồng.

Theo UBCKNN