logo

TT học tập và cộng đồng

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021-2022 tỉnh Hưng Yên

Ngày 3-3-2022 tại Trường THPT Chuyên Hưng Yên (thành phố Hưng Yên) diễn ra khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021-2022 tỉnh Hưng Yên. Kỳ thi được tổ chức từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022.

Giải pháp giám sát chất lượng nước: giải nhất Start-up Student Ideas

TTO - Nhóm sinh viên với ý tưởng Giải pháp giám sát chất lượng nguồn nước và tự động thu thập dữ liệu về chỉ số nước tiêu thụ cho các nhà máy nước tại Việt Nam giành giải nhất....

Trả lại sự tinh khiết cho nước sông Tô Lịch

(PLO) -Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước đã và đang ngày càng nghiêm trọng ... 

Nghiên cứu sinh Chu Thị Hồng Hải bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 9h00 ngày 30/12/2016 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Chu Thị Hồng Hải, chuyên ...

Xử lí nước ngầm bằng oxi không khí - Giải pháp đưa nước sạch đến người dân

Sáng kiến về công nghệ xử lý nước ngầm dựa trên nguyên lí đơn giản với chi phí thấp của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Nghệ An ...

CHẤP THUẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CỦA CTCP VIWACO

Căn cứ Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần VIWACO (Công ty), Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty theo qui định của Luật Chứng khoán và đề nghị Công ty thực hiện một số nội dung sau: …