Sơ đồ tổ chức
logo

Sơ đồ tổ chức

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

VÀ HỘI KHUYẾN HỌC CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ.

A. Hội Khuyến học tỉnh.

      Ông Đỗ Tiến Sỹ - UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

      Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh.

  1. Ông Hoàng Văn Thịnh  - Chủ tịch Hội  Khuyến học tỉnh
  2. Ông Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học - Kiêm Chánh Văn Phòng.
  3.  Bà Nguyễn Thị Thảnh  - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học

 

 B. Hội Khuyến học các huyện, thành phố.

        I-  Huyện Phù Cừ:

 1.Ông Nguyễn Minh Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ- Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

 2. Ông Nguyễn Hữu Tạc- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

       3.Ông Lê Ngọc Cung-Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

 

       II. Thành phố Hưng Yên:

     1 . Ông Vũ Văn Thuần- Phó Chủ tịch UBND TP- Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố.

     2 . Bà Trần Thị Khiến Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học thành phố.

     3.  Ông Nguyễn Trọng Bình - Trưởng phòng Giáo dục &Đào tạo- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố.

     

        III. Huyện Tiên Lữ:

   1. Ông Vũ Công Bình- Chủ tich Hội Khuyến học huyện.

   2. Bà Chu thị Thúy Lan - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

   3. Ông Trần Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

    

          IV. Huyện Ân Thi:

   1. Ông Nguyễn Mạnh Đạt- Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

   2. Ông Vũ Đình Chiến - Phó phòng Giáo dục & Đào tạo - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

     

           V. Huyện  Kim Động:

    1. Bà Nguyễn Thị Nguồn Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

    2. Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo - Phó Chủ tịch Hội KHuyến học huyện

     

          VI. Hội.Yên Mỹ:

    1. Ông Phạm Trần Hoạt - Chủ tịch UBND Huyện- Chủ tịch Hội Khuyến học Huyện.

    2. Bà Nguyễn Thị Thắm - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

    3 Ông Đỗ Văn Hải- Phó Phòng giáo dục & Đào tạo- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

            

           VII. Huyện Khoái Châu:

   1 ÔNg Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Khuyến học

   2. Ông Lê Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND Huyện - Phó Chủ tich Hội Khuyến học huyện.

   3 Bà Lê Thị Lương -Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện

      VIII.  Huyện Mỹ Hào:

     1. Ông Đỗ Văn Tuân-Chủ tịch UBND Huyện - Chủ tich Hội khuyến học huyện Mỹ Hào.

     2. Ông Bùi Ngọc Tích- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

     3. Ông Nguyễn Văn Nhâm - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

     4. Bà Lưu Thị Minh Tâm - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

              

         IX.  Huyện Văn Lâm:

       1 .Ông Phạm Văn Xương- Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

       2. Ông Trần Văn Hoạch - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện

            

         X. Huyện Văn Giang:

      1. Ông Lê Trí Dũng – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

      2. Ông Nguyễn Trần Quế - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

      3. Ông Quản Văn Hải – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.