logo

Sơ đồ tổ chức

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

VÀ HỘI KHUYẾN HỌC CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ.

A. Hội Khuyến học tỉnh.

      Ông Đỗ Tiến Sỹ - UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

      Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh.

  1. Ông Hoàng Văn Thịnh  - Chủ tịch Hội  Khuyến học tỉnh
  2. Ông Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học - Kiêm Chánh Văn Phòng.
  3.  Bà Nguyễn Thị Thảnh  - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học

 

 B. Hội Khuyến học các huyện, thành phố.

        I-  Huyện Phù Cừ:

 1.Ông Nguyễn Minh Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ- Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

 2. Ông Nguyễn Hữu Tạc- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

       3.Ông Lê Ngọc Cung-Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

 

       II. Thành phố Hưng Yên:

     1 . Ông Vũ Văn Thuần- Phó Chủ tịch UBND TP- Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố.

     2 . Bà Trần Thị Khiến Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học thành phố.

     3.  Ông Nguyễn Trọng Bình - Trưởng phòng Giáo dục &Đào tạo- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố.

     

        III. Huyện Tiên Lữ:

   1. Ông Vũ Công Bình- Chủ tich Hội Khuyến học huyện.

   2. Bà Chu thị Thúy Lan - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

   3. Ông Trần Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

    

          IV. Huyện Ân Thi:

   1. Ông Nguyễn Mạnh Đạt- Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

   2. Ông Vũ Đình Chiến - Phó phòng Giáo dục & Đào tạo - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

     

           V. Huyện  Kim Động:

    1. Bà Nguyễn Thị Nguồn Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

    2. Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo - Phó Chủ tịch Hội KHuyến học huyện

     

          VI. Hội.Yên Mỹ:

    1. Ông Phạm Trần Hoạt - Chủ tịch UBND Huyện- Chủ tịch Hội Khuyến học Huyện.

    2. Bà Nguyễn Thị Thắm - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

    3 Ông Đỗ Văn Hải- Phó Phòng giáo dục & Đào tạo- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

            

           VII. Huyện Khoái Châu:

   1 ÔNg Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Khuyến học

   2. Ông Lê Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND Huyện - Phó Chủ tich Hội Khuyến học huyện.

   3 Bà Lê Thị Lương -Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện

      VIII.  Huyện Mỹ Hào:

     1. Ông Đỗ Văn Tuân-Chủ tịch UBND Huyện - Chủ tich Hội khuyến học huyện Mỹ Hào.

     2. Ông Bùi Ngọc Tích- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

     3. Ông Nguyễn Văn Nhâm - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

     4. Bà Lưu Thị Minh Tâm - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

              

         IX.  Huyện Văn Lâm:

       1 .Ông Phạm Văn Xương- Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

       2. Ông Trần Văn Hoạch - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện

            

         X. Huyện Văn Giang:

      1. Ông Lê Trí Dũng – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

      2. Ông Nguyễn Trần Quế - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.

      3. Ông Quản Văn Hải – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.