logo

Hội Cựu Giáo chức

KHÁNH THÀNH ĐIỂM TRƯỜNG MẦM NON THÔN XUÂN HÒA, XÃ TIÊN NGUYÊN (QUANG BÌNH)

BHG- Sáng 25.9, tại xã Tiên Nguyên (Quang Bình), Công ty Cổ phần VIWACO (Hà Nội) phối hợp với UBND xã Tiên Nguyê...