logo

Hưng Yên: Đại hội biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học tiêu biểu lần thứ II

Xem hình
 

Ngày 26.12, Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học tiêu biểu cấp tỉnh lần thứ II. Tới dự có các ông: GS-TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam; Nguyễn Khắc Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, hội khuyến học các huyện, thành phố.

 

Dự đại hội gồm có 71 gia đình hiếu học, 22 dòng họ hiếu học, 23 cộng đồng khuyến học tiêu biểu. Đây là những điển hình xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học của tỉnh giai đoạn 2007 - 2012.

Thực hiện Chỉ thị 11- CT/ TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02 - CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 07- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập", phong trào khuyến học được đa dạng hóa. Phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học được triển khai mạnh mẽ ở các địa phương và đạt kết quả thiết thực đối với hoạt động giáo dục - đào tạo. Đến nay, toàn tỉnh có 35.978 gia đình đạt danh hiệu gia đình hiếu học. Các đơn vị đã suy tôn 8.172 gia đình đạt danh hiệu Gia đình hiếu học xuất sắc, đặc biệt có 3182 gia đình đạt danh hiệu Gia đình hiếu học thành đạt có nhiều cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Toàn tỉnh có 2069 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ hiếu học, trong đó có 483 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ hiếu học xuất sắc. Trong phong trào này có 587 số đơn vị, cơ quan, tổ chức đạt danh hiệu cộng đồng khuyến học tiên tiến và 201 cộng đồng khuyến học xuất sắc.

Để công tác khuyến học phát triển theo chiều sâu, đa dạng hóa các hoạt động và thiết thực xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học tỉnh xác định thời gian tới phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và cộng đồng khuyến học cần được triển khai sâu rộng trong từng hộ gia đình, dòng họ, thôn làng, khu phố; trong từng cơ quan, trường học, các doanh nghiệp... Phấn đấu 100% số xã, phường, thị trấn trong tỉnh thành lập hội khuyến học cơ sở, từ đó thành lập chi hội, ban khuyến học tương thích với các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Cụ thể hóa các tiêu chí gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và cộng đồng khuyến học cho phù hợp. Các cấp hội phối hợp với ngành giáo dục ở địa phương đẩy mạnh hoạt động các trung tâm giáo dục cộng đồng xã, phường, thị trấn để giúp cho các gia đình, mỗi người được học tập thường xuyên theo nhu cầu. Định kỳ tổ chức gặp mặt biểu dương các gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học để khích lệ mỗi người dân phải ra sức học tập.

GS.TS Phạm Tất Dong Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam  phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hào và GS.TS Phạm Tất Dong Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam biểu dương những tấm gương tâm huyết trong công tác khuyến học, những gia đình, dòng họ hiếu học tiêu biểu. Để phát huy truyền thống hiếu học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm phát triển GD - ĐT song song với phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài. Ngành GD - ĐT phải phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học, phát huy vai trò khuyến học trong phát triển GD - ĐT. Cần hết sức coi trọng giáo dục gia đình, bởi gia đình vừa là trường học vừa là môi trường tự nhiên, có ảnh hưởng sâu sắc đến giáo dục và tự giáo dục của mỗi người trong cả cuộc đời. Hội khuyến học các cấp cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, tăng cường vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học, thiết thực góp phần xây dựng xã hội học tập.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen, Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy chứng nhận gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Theo Báo Hưng Yên