logo

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018

Ngày 16.8, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. Dự hội nghị có các ông: Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Phóng trao Bằng khen tặng các cá nhân
Ông Nguyễn Văn Phóng trao Bằng khen tặng các cá nhân

Năm học  2016 - 2017, ngành giáo dục – đào tạo tỉnh đã tập trung rà soát, sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục, quan tâm phát triển các trường học ở địa bàn có nhiều doanh nghiệp; đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ, cán bộ quản lý các cấp, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo. Tăng cường đổi mới cách thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất học sinh. 

Công tác định hướng nghề nghiệp được tăng cường. Điều chỉnh, bổ sung công tác dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo để phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hiệu quả hệ thống phần mềm, học trực tuyến qua mạng. Cơ sở vật chất của nhiều trường từng bước hiện đại; giảm các phòng học tạm, phòng học nhờ. Số trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia tăng lên… 

Năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chương trình, kế hoạch của tỉnh về phát triển giáo dục, trọng tâm là đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tăng cường kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục; chú trọng đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm công dân của học sinh đối với cộng đồng, xã hội. 

 

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới... Triển khai chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông; quản lý và sắp xếp đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn… Bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, đặc biệt là đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình ngoại ngữ hệ 10 năm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học, đánh giá và quản lý giáo dục…

Một tiết mục văn gnhệ tại hội nghị
Một tiết mục văn nghệ tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đánh giá cao và biểu dương cán bộ, giáo viên vì sự nghiệp “trồng người”, sự cố gắng của các học sinh đã tô thắm thêm truyền thống văn hiến, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo bám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh; tiến hành quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới giáo dục của tỉnh, trong đó xây dựng Trường cao đẳng Sư phạm Hưng Yên thành trường vệ tinh của Trường đại học Sư phạm Hà Nội; xây dựng Trường THPT Chuyên Hưng Yên trở thành trường trọng điểm không chỉ của tỉnh mà của cả khu vực; quan tâm công tác bồi dưỡng giáo viên, áp dụng những mô hình giáo dục tiến bộ của nước ngoài phù hợp vào địa phương; luân chuyển giáo viên giữa các trường khắc phục tình trạng thừa - thiếu cục bộ. 

Các nhà trường chú trọng xây dựng môi trường thân thiện giữa thầy và trò; hướng dẫn học sinh cách tự học, tự tin lĩnh hội kiến thức; chú trọng xây dựng phòng học bộ môn, gắn việc học lý thuyết với thực hành, thực tiễn; phát huy sự hăng hái, sáng tạo của học sinh trong các hoạt động xã hội. Đội ngũ cán bộ, giáo viên cần thay đổi nhận thức, tư duy đến hành động trong việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. 

Tại hội nghị, 14 tập thể, cá nhân được của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen; 30 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 2 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

Đào Doan